Juiste Loket

Laatste wijziging: 8 april 2018

Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Juiste Loket

Telefoonnummer
030-7897878

E-mailadres
meldpunt@juisteloket.nl
(uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord)

Postadres
Juiste Loket
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Juiste Loket is telefonisch bereikbaar op 030-7897878. Het e-mailadres is meldpunt@juisteloket.nl.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

  • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Als ouder, verzorger, cliëntvertegenwoordiger kunt u ook bij het Juiste Loket terecht.
  • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen.
  • Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, zorgverleners, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB, CIZ.

Meer informatie

Zie juisteloket.nl voor meer informatie.