Juiste Loket

Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Juiste Loket

Telefoonnummer
030-7897878

E-mailadres
meldpunt@juisteloket.nl
(uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord)

Postadres
Juiste Loket
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Juiste Loket is telefonisch bereikbaar op 030-7897878. Het e-mailadres is meldpunt@juisteloket.nl.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

 • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Als vertegenwoordiger kunt u ook bij ons terecht.
 • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen.
 • Ouder(s), verzorger(s) en professionals bij vraagstukken rondom het organiseren van zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag of ten aanzien van de criteria van intensieve kindzorg (IKZ).
 • Mensen die vragen hebben over de organisatie en financiering van palliatieve zorg.
 • Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB, CIZ staan wij ook graag te woord.

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. Voorbeelden zijn:

 • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn;
 • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag en u wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen;
 • U wordt niet adequaat geholpen en u heeft vragen rondom de aanvraagprocedure van uw zorg/begeleiding;U heeft een indicatie of besluit voor zorg of begeleiding in een persoonsgebonden budget en u wordt doorverwezen tussen de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het gaat om uitbetaling van uw zorgverlener;
 • U behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen (Wlz-indiceerbaren) en u heeft vragen over het overgangsrecht en/of uw zorgsituatie voor de komende jaren.

Palliatieve Zorg

Vanaf 1 april 2017 kunt u het Juiste Loket benaderen met vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. De medewerker van het Juiste Loket kan u op weg helpen als u niet weet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn en hoe palliatieve zorg wordt bekostigd. Het Juiste Loket wordt hierin bijgestaan door het Palliatieve zorgteam van het Ministerie van VWS.

Kinderen met een intensieve zorgvraag

U kunt bij het Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag. Voorbeelden zijn:

 • U weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe u dit vervolgens kunt regelen;
 • U vraagt zich af of voor de intensieve zorg een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is.

Zowel ouders, verzorgers als professionals kunnen voor dergelijke en andere vragen of knelpunten contact opnemen met het Juiste Loket. Het is mogelijk dat medewerkers van het Juiste Loket op huisbezoek of naar betrokken instanties gaan.

Hoe werkt het Juiste Loket?

Het Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.
Per Saldo, Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Indien u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, zijn conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.