Het Juiste Loket

Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Het kan gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz, en om het Wlz-overgangsrecht of uw zorgsituatie in 2017.

Het Juiste Loket
E-mail: meldpunt@juisteloket.nl
Telefoon: (030) 7897878

Wanneer kunt u bij Het Juiste Loket terecht?

  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn.
  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag en u wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen.
  • U wordt niet adequaat geholpen en u heeft vragen over de aanvraagprocedure van uw zorg/begeleiding.
  • U heeft een indicatie of besluit voor zorg of begeleiding in een persoonsgebonden budget en u wordt verwezen tussen de gemeente / zorgkantoor / zorgverzekeraar en de Sociale verzekeringsbank (SVB) als het gaat om uitbetaling van uw zorgverlener.
  • U behoort bij de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen ('Wlz-indiceerbaren') en u heeft vragen over het overgangsrecht en/of uw zorgsituatie voor de komende jaren.
  • U bent ouder of vertegenwoordiger van een kind met een intensieve zorgvraag en u weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor deze zorg.

Het Juiste Loket valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Het loket wordt bemensd door Per Saldo en Ieder(in).