Bent u ontevreden over uw zorg?

Laatste wijziging: 22 februari 2018

Bent u niet tevreden over de zorg van een zorgaanbieder? Bespreek dat dan eerst met de zorgaanbieder zelf. Als u er niet uitkomt met de zorgaanbieder, kunt u een klacht indienen.

Een cliëntondersteuner kan u helpen, als u dat wilt. 

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk (een brief) indienen bij de zorgaanbieder. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u een voorbeeld van een klachtbrief

Wilt u hulp bij het indienen van een klacht? 

  • Bij een klacht over jeugdhulp kunt u hulp krijgen van de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ
  • Bij een klacht over een zorgaanbieder kunt u hulp krijgen van de klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder. 
  • Als u bent opgenomen in een GGZ-instelling kunt u hulp krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon.
  • Als u bent opgenomen in een gehandicapteninstelling of verpleeghuis kunt u hulp krijgen van de cliëntenvertrouwenspersoon. 

U kunt ook vragen of iemand die u vertrouwt (een vriend, vriendin of familielid) u kan helpen bij het indienen van een klacht. Of vraag advies aan een patiëntenorganisatie.

Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt uw klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt lost geen klachten op, maar helpt u wel verder.

Geschilleninstantie

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Ook bij schadeclaims kunt u hier terecht. Alle zorgaanbieders moeten bij een onafhankelijke geschilleninstantie zijn aangesloten.

Tuchtrechter

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Als dat niet het geval is, verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan het de zorgaanbieder een maatregel opleggen.

Rechter

Heeft u een schadeclaim van boven de 25.000 euro? Of u wilt laten toetsen of de geschilleninstantie uw klacht goed behandeld? Leg dan uw klacht voor aan een civiele rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dit melden bij de politie.

Kan een familielid een klacht indienen?

Bent u als familielid ontevreden over de zorg die uw naaste krijgt? U kunt uw klacht met de zorgverleners bespreken. Zij mogen alleen met u over uw naaste praten als uw naaste daar toestemming voor geeft.

Komt er u niet uit met de zorginstelling? Dan kunt u een klacht indienen of contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. In veel instellingen is een familieraad. De familieraad behartigt de belangen van familieleden en naasten in de instelling. U kunt uw klacht ook met de familieraad bespreken.