Nieuwe wetgeving voor onvrijwillige zorg

Op 23 januari 2018 is nieuwe wetgeving voor onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg aangenomen door de Eerste Kamer.

  • Wet verplichte GGZ voor mensen met een psychiatrische ziekte (ingang 1 januari 2020)
  • Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met dementie (ingang 1 januari 2020)
  • Wet forensische zorg voor de combinatie van beveiliging en behandeling/verpleging, bijvoorbeeld tbs (ingang 1 januari 2019)