Intro homepage 6

Laatste wijziging: 20 mei 2019

Per 2021 toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten ze dan aan bepaalde voorwaarden voldoen.