Intro homepage 6

Laatste wijziging: 5 juni 2019

Per 2021 toegang Wlz voor GGZ-cliënten met blijvende intensieve zorgbehoefte

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten ze dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. Via onderstaande link vindt u actuele informatie hierover.