Regie over uw leven en uw zorg

'Regie over uw leven en uw zorg' betekent dat u uw leven kunt leiden zoals u dat wilt. En dat de zorg daarop aansluit, voor zover dat mogelijk is in de praktijk.

Bijvoorbeeld:

  • U kiest zelf waar en hoe u wilt wonen.
  • U kiest zelf van wie u hulp krijgt.
  • U bepaalt wanneer u welke hulp krijgt, en hoe.
  • U beslist welke kleding u wilt dragen, ook al is die kleding niet zo praktisch voor de persoon die u komt helpen met aankleden.

Eigen regie betekent niet dat u geen hulp zou kunnen krijgen. De hulpverleners ondersteunen u om uw eigen keuzes uit te voeren. Zij maken die keuzes niet voor u.

Cultuuromslag in de zorg

Veel zorgverleners staan onder tijdsdruk en in de praktijk is het vaak sneller om een taak over te nemen, dan om iemand te ondersteunen het zelf te doen. Daarom is een cultuuromslag in de zorg nodig.

Die cultuuromslag kost tijd. De veranderingen in de wetgeving van 2015 zijn een startpunt. Zorgaanbieders en cliënten moeten nu samen zoeken naar nieuwe manieren om 'zorg' waar mogelijk te veranderen in 'ondersteuning van wat iemand zelf kan'.

Dat vraagt aandacht voor communicatie en begrip voor beide kanten, de cliënt en de zorgverlener.

Eigen regie bij een ernstige verstandelijke beperking of bij dementie

Mensen met ernstige verstandelijke beperkingen of vergevorderde dementie wonen vaak in een zorginstelling. De zorginstelling is dan verantwoordelijk voor bijvoorbeeld een veilige leefomgeving en goede verzorging. De zorginstelling moet bewoners waar mogelijk zelf laten beslissen over hun dagelijks leven. Het verschilt erg per persoon wat daarbij mogelijk is.

Als iemand de gevolgen van ingrijpende beslissingen niet (meer) overziet, wordt hij daarvoor wilsonbekwaam verklaard. Iemand anders moet die beslissingen dan voor hem nemen. Maar er zijn ook veel 'kleine' beslissingen. Bijvoorbeeld wat iemand wil eten, of welke kleren hij aan wil. Het belang van die 'kleine' beslissingen wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Terwijl elke mate van regie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Kan iemand niet in woorden uitdrukken wat hij zelf wil? Dan is het (extra) belangrijk om lichaamstaal en andere vormen van communicatie te 'lezen'. Daarmee kan iemand zich bijvoorbeeld verzetten tegen bepaalde keuzes die voor hem gemaakt zijn. Of juist laten zien dat hij iets wel wil. Die vormen van verzet en instemming moeten altijd meegewogen worden als een vertegenwoordiger of een zorgverlener keuzes voor die persoon maakt.