Jeugdhulp

Jeugdhulp is in verschillende wetten geregeld. Hoe u jeugdhulp of -zorg kunt organiseren, hangt af van de situatie en de zorgvraag. U vindt hier een overzicht van de wetten en vormen van zorg.

Overzicht zorgwetten jeugd

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt verschillende vormen van hulp en zorg voor jeugd:

  • Jeugdhulp: hulp bij het opgroeien en opvoeden.
  • Jeugdbescherming: als de veiligheid en ontwikkeling van een kind in gevaar is.
  • Jeugdreclassering: voor jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie.
  • Pleegzorg: voor jeugdigen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.

Informatie over jeugdzorg is te vinden bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Informatie over opvoeding is te vinden op Regelhulp.nl en op Opvoeden.nl.

Zorgverzekeringswet

Via de zorgverzekeringswet wordt geneeskundige zorg vergoed, zoals verzorging en verpleging aan huis of op school.

Wet langdurige zorg

Kinderen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben, kunnen een indicatie voor Wlz-zorg krijgen.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Wmo biedt bepaalde hulp- en vervoermiddelen en woningaanpassingen voor kinderen en jongeren. Andere Wmo-voorzieningen zijn bedoeld voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar.