Jeugdhulp

Jeugdhulp is in verschillende wetten geregeld. Hoe u jeugdhulp of -zorg kunt organiseren, hangt af van de situatie en de zorgvraag. U vindt hier een overzicht van de wetten en vormen van zorg.

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt verschillende vormen van hulp en zorg voor jeugd:

 • Jeugdhulp: hulp bij het opgroeien en opvoeden.
 • Jeugdbescherming: als de veiligheid en ontwikkeling van een kind in gevaar is.
 • Jeugdreclassering: voor jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie.
 • Pleegzorg: voor jeugdigen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.
   
 • Voorziening
 • Gemeente
 • Jeugdhulpplicht: ondersteuning/zorg bij opvoeden/opgroeien voor kinderen met psychische/licht verstandelijke beperking
 • Toegang: via gemeente (wijkteam/cjg), huisarts, jeugdarts, medisch specialist, GI
 • Geen bijdrage
 • ZIN/PGB
 • Toets eigen kracht/sociaal netwerk
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

Informatie over jeugdzorg is te vinden bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Informatie over opvoeding is te vinden op Regelhulp.nl en op Opvoeden.nl.

Zorgverzekeringswet

Via de zorgverzekeringswet wordt geneeskundige zorg vergoed, zoals verzorging en verpleging aan huis of op school.

 • Verzekering
 • Zorgverzekeraar
 • Indicatie door medisch specialist/verpleegkundige
 • Zorg waarvoor geneeskundige zorg nodig is
 • Thuis (extramuraal) of ziekenhuis (intramuraal)
 • Eigen risico 18+
 • Somatische problematiek
 • ZIN/PGB
 • Gebruikelijke zorg
 • Zorgcoach (niet verplicht)
 • Zorgbemiddelaars

Wet langdurige zorg

Kinderen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben, kunnen een indicatie voor Wlz-zorg krijgen.

 • Zorgverzekering
 • Zorgkantoor
 • Indicatie door CIZ
 • Toegangscriteria = blijvend 14 uur zorg nabijheid en/of permanent toezicht
 • Psychisch ≠ toegang
 • Eigen bijdrage 18+
 • ZIN/PGB/MPT/VPT
 • Integraal pakket
 • Gebruikelijke zorg
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Na indicatie → zorgplan

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Wmo biedt bepaalde hulp- en vervoermiddelen en woningaanpassingen voor kinderen en jongeren. Andere Wmo-voorzieningen zijn bedoeld voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar.

 • Voorziening
 • Gemeente
 • Ondersteuning van mensen die niet eigen kracht/zelfredzaam zijn (begeleiding, dagbesteding, mantelzorgondersteuning, beschermd wonen, daklozen)
 • Voor 18- ook hulpmiddelen, woningaanpassing
 • Toegang: wijkteam/WMO-loket
 • Eigen bijdrage
 • ZIN/PGB
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

Meer informatie over jeugdhulp

Voor lokale of regionale informatie verwijzen wij u naar lokale websites van gemeenten, CJG's, wijkteams en zorgverzekeraars.

Hieronder een ovrezicht van relevante landelijke websites: