ADL-assistentie

ADL-assistentie is hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals opstaan en naar bed gaan, eten en drinken, bewegen en lopen, communiceren. Het gaat hier om ADL-assistentie in een ADL-clusterwoning.

ADL-assistentie in een ADL-clusterwoning houdt in dat een cliënt:

  • Woont in een ADL-clusterwoning van Fokus, Nieuw Amstelrade of SWZ;
  • Zelf hulp kan oproepen bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om de woning;
  • Direct hulp krijgt bij een noodoproep (24 uur per dag);
  • Alleen hulp krijgt op eigen verzoek en volgens eigen aanwijzingen. De cliënt heeft zelf de regie over de zorg.

Onder welke zorgwet valt de ADL-assistentie?

De ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). Een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is mogelijk als een cliënt:

  • een lichamelijke beperking of ziekte (een 'somatische aandoening') heeft;
  • een rolstoeldoorgankelijke woning nodig heeft;
  • per week minstens 5 uur ADL-assistentie moet kunnen oproepen;
  • zelfstandig kan wonen, zelf zorg kan oproepen en aanwijzingen kan geven aan de zorgverlener.

Assistentie buiten de woning

ADL-assistentie wordt alleen in en om de ADL-woning gegeven. Voor zorg buiten de ADL-woning zijn de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) en zorgverzekeraar (wijkverpleging) verantwoordelijk.

Wat kunt u doen als het niet duidelijk is?

Neem zo nodig contact op met het Juiste Loket.

Overgangsrechten vanuit de AWBZ

Cliënten die op 31 december 2014 een AWBZ-indicatie voor ADL-assistentie hadden, houden recht op ADL-assistentie vanuit de Wlz zolang zij in een ADL-woning wonen. Voor de aanvullende zorg zijn de gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk:

  • Gemeente (Wmo): begeleiding buiten de ADL-woning, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, maaltijdvoorziening.
  • Zorgverzekeraar: bepaalde onderdelen van verpleging, en persoonlijke verzorging buiten de ADL-woning.

Overgangsregeling ADL-assistentie voor Wlz-indiceerbaren

Cliënten die wonen in een ADL-clusterwoning en zorg krijgen op grond van de Regeling Wlz-indiceerbaren, ontvangen alle zorg vanuit de Wlz, ook de aanvullende zorg buitenshuis. Hun zorg valt onder het Wlz-overgangsrecht (Regeling Wlz-indiceerbaren). Dit overgangsrecht stopt op 1 juli 2020.

Welke zorgaanbieders hebben ADL-woningen?

Fokus
Nieuw Amstelrade
SWZ De Bonte Os