CAK

Het CAK voert wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder meer berekent het CAK de eigen bijdragen voor de Wmo en de Wlz.

Taken van het CAK

Het CAK:

  • berekent en int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • is verantwoordelijk voor de financiering van Wlz-instellingen;
  • geeft verklaringen af voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen voor reizen naar het buitenland;
  • voert regelingen uit voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen. Het gaat om de┬áregeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling.

Vragen of onduidelijkheden over de taken van het CAK?

Neem contact op met het CAK.