Casemanagement dementie

Thuiswonende mensen met dementie en hun naasten kunnen in het hele ziekteproces ondersteuning (begeleiding en/of casemanagement) krijgen.

Onder welke zorgwetten valt ondersteuning bij dementie?

De ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onder wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van uw situatie.

Wmo: begeleiding in het dagelijks leven

Vaak is al bij beginnende dementie begeleiding in het dagelijks leven gewenst. Dat gaat om praktische hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Het verschilt per gemeente wie de begeleiding geeft. Het kan bijvoorbeeld een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner zijn.

Zorgverzekering: casemanagement dementie

Als uw huisarts dementie vermoedt, start een diagnosetraject. Vanaf dat moment is casemanagement dementie mogelijk. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet. De casemanager is een vaste contactpersoon die u helpt om alle hulp te organiseren. Bijvoorbeeld wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) en/of begeleiding in het dagelijks leven vanuit de Wmo en/of ondersteuning voor uw mantelzorger.

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat casemanagement inhoudt. Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor casemanagement dementie. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen bij welke wijkverpleegkundige u terecht kunt.

Wlz: permanent toezicht en/of 24 uurszorg nodig

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en kiest u ervoor om (nog) thuis te blijven wonen? Dan kan casemanagement dementie een onderdeel zijn van uw Wlz-zorg. U kunt dan voor meer informatie terecht bij uw zorgkantoor.