Centrum indicatiestelling zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt wie in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en gebruikt objectieve criteria voor de indicatiestelling.

Indicaties voor zorg

Het CIZ stelt indicaties voor:

  • Zorg uit de Wet langdurige zorg.
  • Behandeling op grond van de Wlz (bij een lichamelijke ziekte of beperking, een verstandelijke beperking of bij dementie).
  • ADL-assistentie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in een ADL-woning).
  • Een opname zonder instemming, zonder verzet op grond van de Wet Bopz (voor mensen die zelf niet kunnen aangeven of ze in een instelling willen wonen, bijvoorbeeld vanwege dementie of een verstandelijke beperking).

Samenwerking

Bij de zorg zijn veel organisaties betrokken. Het CIZ is verantwoordelijk voor de toegang tot zorg uit de Wlz. Daarbij zijn veel raakvlakken met taken van andere organisaties. Na toekenning van een indicatie moet de zorg immers georganiseerd worden. En iemand die geen Wlz-indicatie krijgt, kan zorg vanuit andere wetgeving nodig hebben. Het CIZ probeert daarbij zo veel mogelijk te helpen.

Logo van het CIZ