Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntenvertrouwenspersonen ondersteunen cliënten in zorginstellingen. Zij luisteren en geven advies, en kunnen praktische hulp geven. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de zorgaanbieder.

Welke ondersteuning biedt de cliëntenvertrouwenspersoon?

De cliëntenvertrouwenspersoon kan cliënten en hun vertegenwoordigers bijstaan in zaken die spelen tussen zorgaanbieder en cliënt. In een veilige omgeving kunnen de cliënt en de vertrouwenspersoon spreken over de betreffende situatie.

De cliëntenvertrouwenspersoon luistert, geeft informatie en biedt zo nodig ondersteuning, met als doel dat cliënten voor hun eigen belang op kunnen komen en hun situatie kunnen verbeteren. Dit op een manier die de cliënt wenst en prettig vindt.

Vertrouwelijk

Het contact met de cliëntenvertrouwenspersoon is vertrouwelijk. De cliëntenvertrouwenspersoon deelt in principe geen informatie over het contact met derden zonder toestemming van de cliënt.

Voorbeelden van zaken waarmee een cliënt terecht kan bij de cliëntenvertrouwenspersoon

Een cliënt kan met allerlei zaken bij de cliëntenvertrouwenspersoon terecht. Bijvoorbeeld bij:

  • klachten over zijn kamer of de afdeling;
  • klachten over de bejegening door zorgverleners;
  • klachten over onvrijwillige zorg;
  • ruzie, angst of boosheid.

Het belang van de cliënt staat voorop

De cliëntenvertrouwenspersoon staat aan de kant van de cliënt. Men noemt dit ook wel: 'partijdige ondersteuning'. Dit betekent dat hij zich inzet voor het doel dat de cliënt voor ogen heeft. De cliëntenvertrouwenspersoon helpt de cliënt ook als hij het niet eens is met het doel van de cliënt.