Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken?

  • De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren. 
  • Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg u nodig heeft). 

Wie is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning?

Gemeenten en zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

  • De gemeente: cliëntondersteuning vanuit de Wmo, voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning van volwassenen en bij de aanvraag van Wlz-zorg.
  • Zorgkantoren: cliëntondersteuning vanuit de Wlz, voor de invulling van Wlz-zorg (als u al een indicatie heeft).