Familiegroepsplan

In een familiegroepsplan staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp nodig is, en wie die hulp geeft.

Wat is een familiegroepsplan?

In een familiegroepsplan beschrijft u een vraag of een probleem. Bijvoorbeeld iets wat te maken heeft met opvoeden. Daarbij beschrijft u wat u zelf kunt doen en wat u met hulp van anderen kunt doen om het probleem aan te pakken. Ouders kunnen een plan samen met familie, vrienden en anderen maken.

Het maakt niet uit hoe het plan eruit ziet. Vindt u het lastig om een plan te schrijven? Uw gemeente is verplicht te helpen bij het maken van een familiegroepsplan.

Ouders, familieleden of andere directbetrokkenen kunnen zelf een familiegroepsplan maken en zo meedenken over en meehelpen aan een oplossing.

Wanneer is een familiegroepsplan mogelijk?

Een jeugdige kan om allerlei redenen hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedproblemen, zorg vanwege een beperking of psychische behandeling. De familie en het sociale netwerk krijgen in die situaties eerst de gelegenheid om samen een plan voor de hulpverlening te maken. Dit geldt ook als het kind of de jongere te maken heeft met jeugdbescherming. De ouders moeten dan wel het ouderlijk gezag hebben over hun kind.

Waarom is een familiegroepsplan belangrijk?

Een familiegroepsplan geeft familie en het sociale netwerk meer verantwoordelijkheid en meer controle. Mensen in het sociale netwerk zijn overigens niet altijd familie; het is ook mogelijk bijvoorbeeld een leraar, bevriende buur of wijkteam te betrekken.

Wat staat er in het plan?

In het plan kan zowel hulp uit het eigen netwerk als professionele hulp beschreven worden.

Lees meer over:

Welke hulp kan ik inschakelen?

  • U, uw familie en mensen in uw omgeving kunnen samen een plan maken. Zodat u beter hulp kunt vragen en hulp kunt regelen.
  • De gemeente is verplicht u te ondersteunen bij het opstellen van het plan.

Lees meer:

Is een familiegroepsplan verplicht?

Directbetrokkenen hebben het recht om zelf een plan te maken, maar het is geen plicht. Als zij geen plan maken, zal de professionele hulpverlening een plan maken.