Hulpmiddelenzorg in de Wet langdurige zorg

Voor mensen die wonen in een Wlz-instelling worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) verstrekt vanuit de Wlz.

Ook hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik worden altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd.

Individuele, persoonsgebonden hulpmiddelen voor cliënten in een Wlz-instelling, zoals incontinentiemateriaal en orthopedische schoenen, worden (nog) niet vanuit de Wlz betaald maar vanuit de Zorgverzekeringswet.

Veelgestelde vragen

Meer vragen over hulpmiddelenzorg?

Neem contact op met het Juiste Loket.