Hulp uit eigen omgeving

U kunt hulp krijgen uit eigen omgeving. Bijvoorbeeld middels mantelzorg of zorg door een vrijwilliger.