Jeugd-ggz

Jeugd-GGZ is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren.

Jeugd-GGZ via de Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen.

Ook GGZ-zorg door jeugdartsen in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum valt onder de Jeugdwet. Bijvoorbeeld behandeling van ADHD, van een eetstoornis zoals anorexia nervosa, van autisme en van depressies. Eventuele medicatie die de jeugdarts voorschrijft wordt vergoed door de zorgverzekering.

Jeugd-GGZ via de zorgverzekering

Een klein deel van de jeugd-GGZ valt onder de zorgverzekering, namelijk:

  • Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
  • Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten (ofwel: medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen).

Zorgverzekeraars kunnen jeugd-GGZ ook via een aanvullende verzekering aanbieden.

Wie bepaalt of mijn kind psychische hulp krijgt?

Deze organisaties en behandelaren kunnen een verwijzing geven voor jeugd-GGZ:

  • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente, bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of jeugdteam
  • De huisarts
  • De medisch specialist
  • De jeugdarts

Met een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of jeugdarts is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit.