Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is verplichte hulp bij de opvoeding van kinderen. De rechter kan een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen.

Als er zorgen zijn over de omstandigheden waaronder een kind opgroeit of wordt opgevoed, wordt vrijwillige hulp aangeboden. Is de vrijwillige hulp niet voldoende of weigeren de ouders de hulp? Dan:

  • Onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de situatie van het kind.
  • Vraagt de Raad een kinderbeschermingsmaatregel aan de kinderrechter.
  • Neemt de jeugdrechter de beslissing ('spreekt de maatregel uit').
  • Voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit.

Dit noemt men 'het gedwongen kader'. Een jeugdbeschermingsmaatregel is dus geen vrijwillige hulp.

Wat is de rol van de gemeente?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbescherming. Zij maken afspraken met instellingen die in hun regio kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren. De gemeente moet deze instellingen ook betalen. Zij beslissen zelf met welke instelling ze afspraken maken.

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt?

Instellingen die de kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren moeten een certificaat hebben. Zij zijn gecertificeerde instellingen.

Praatplaat jeugd

Weten wat je te wachten staat in de jeugdbeschermingsketen kan rust en vertrouwen bieden. De praatplaat van Voor de Jeugd maakt dit inzichtelijk en laat zien wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat. Je vindt de praatplaat hier.