Leerling met een beperking

Soms heeft een kind moeite met leren of extra begeleiding nodig. U vindt hier onder andere informatie over dyslexie, passend onderwijs, onderwijs bij ziekte en toegankelijkheid onderwijs.