Medezeggenschap / cliëntenraad

Als cliënt of patiënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad.

Informatie over dit onderwerp vindt u op Rijksoverheid.nl.