Medisch kinderdagverblijf

Heeft uw kind een ernstig ontwikkelingsprobleem? Is uw kind tussen 0 en 7 jaar? Een medisch kinderdagverblijf (MKD) met specifieke zorg kan helpen.

Wat is een medisch kinderdagverblijf?

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang. Het heet ook wel dagbehandeling jonge kind (DJK). Medisch kinderdagverblijven bieden verpleging en verzorging voor jeugd.

  • Een MKD is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen.

Wat kan ik zelf regelen?

  • U kunt jeugdhulp aanvragen. Dagbehandeling in een medisch kinderdagverblijf is een van de mogelijkheden. Vraag uw gemeente, huisarts of behandelend kinderarts welke zorg het beste is voor uw kind.
  • Heeft uw kind blijvend veel zorg nodig? Bijvoorbeeld de hele tijd toezicht en 24 uur per dag zorg in de buurt? Vraag dan een indicatie aan voor Wlz-zorg.

Wilt u zorg aanvragen, omdat uw kind een psychische stoornis heeft? Deze zorg valt onder de Jeugdwet. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.

Welke hulp krijgt mijn kind op een medisch kinderdagverblijf?

  • Een team deskundigen onderzoekt en behandelt uw kind. Bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist.
  • In een behandelplan staat welke hulp uw kind krijgt. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld dagbehandeling. Een kind gaat dan 2 of 3 dagdelen (ochtenden of middagen) naar het MKD. Vaak is ook vervoer naar het MKD mogelijk.
  • Het MKD werkt samen met de ouders. U krijgt ook begeleiding.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.