Opvang daklozen

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang biedt ook zorg, begeleiding en praktische hulp.

Wanneer kan ik terecht bij de opvang?

U kunt door verschillende problemen dakloos zijn of raken, bijvoorbeeld door:

  • huiselijk geweld
  • psychische problemen
  • schulden
  • verslaving
  • werkloosheid

U kunt dan terecht in de maatschappelijke opvang. Deze opvang is tijdelijk. Uiteindelijk gaat u weer zelfstandig wonen. Daarvoor maakt u samen met een begeleider van de instelling een plan.

Welke hulp kan ik inschakelen?

De maatschappelijke opvang helpt u op verschillende manieren:

  • hulp bij het oplossen van schulden of problemen met justitie
  • regelen van een adres voor post (als u geen vaste woon- en verblijfplaats heeft)
  • regelen van een inkomen, een ID-bewijs en een zorgverzekering
  • aanpakken van een verslaving

Wordt de opvang vergoed?

De gemeente regelt uw opvang via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage aan de instelling. De gemeente bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Uw gemeente zorgt dat u genoeg zakgeld en kleedgeld overhoudt.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden bij een instelling bij u in de buurt.
Vind instellingen voor opvang (Opvangatlas.nl)

Uw gemeente kan u ook helpen bij het vinden van maatschappelijke opvang.
Vraag uw gemeente om meer informatie.

Voor (nood)hulp en opvang kunt u ook terecht bij Het Leger des Heils (Legerdesheils.nl).

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.