Opvoedingsondersteuning

Opvoedondersteuning is hulp voor ouders bij de opvoeding van kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Opvoedondersteuning valt onder de Jeugdwet. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de website Opvoeden.nl. U vindt daar informatie over opvoedingsondersteuning per levensfase van het kind.

Opvoedhulp voor kinderen met Wlz-zorg

Jeugdigen met een indicatie voor Wlz-zorg krijgen in principe alle zorg vanuit de Wlz. Maar zo nodig kan een jeugdige met Wlz-zorg ook een voorziening op grond van de Jeugdwet krijgen. De Jeugdwet sluit dat niet uit.

De gemeente is bij hen alleen verantwoordelijk voor noodzakelijke ondersteuning, hulp en zorg die het kind niet vanuit de Wlz kan krijgen. Dit kan aan de orde zijn bij opvoed- en opgroeiondersteuning.

Dit geldt ook voor een bijdrage in de kosten voor pleegzorg.