Overbruggingszorg

Heeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg voor een opname in een zorginstelling? Maar is er geen plaats en staat u op de wachtlijst? Dan kunt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis krijgen. Of u kunt tijdelijk in een andere zorginstelling wonen. Dit heet overbruggingszorg.

Via het zorgkantoor

Het zorgkantoor levert de overbruggingszorg. Uw zorgkantoor bespreekt met u hoe die zorg geleverd wordt. U krijgt overbruggingszorg totdat er plek is in de zorginstelling van uw voorkeur.

Eigen bijdrage

Voor overbruggingszorg betaalt u de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Het CAK stuurt u hiervoor een rekening.

  • Krijgt u de overbruggingszorg thuis? Dan betaalt u de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis.
  • Krijgt u de overbruggsingszorg in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage voor verblijf in een instelling.