Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Heeft u een ziekte of beperking en woont u zelfstandig? Dan zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk.