Persoonlijk assistentiebudget

Met het persoonlijk assistentiebudget kunt u zelf assistenten inhuren die u thuis en buiten uw woning assisteren.

Het persoonlijk assistentiebudget is bedoeld voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die:

 • om medische redenen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege beademing);
 • volledig regie kunnen houden over hun eigen leven;
 • zelfstandig wonen.

Wanneer is een persoonlijk assistentiebudget mogelijk?

U kunt bij uw zorgkantoor een persoonlijk assistentiebudget aanvragen als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg met één van deze zorgprofielen:

 • LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zzp LG 5)
 • LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zzp LG 6)
 • LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zzp LG 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zzp VV 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zzp VV 8)

Deze criteria gelden:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft permanent toezicht nodig om levensbedreigende situaties te voorkomen.
 • U houdt zelf de regie over uw eigen leven. U kunt zelf een persoonsgebonden budget (PGB) beheren, zorgverleners inhuren en aansturen.

Hoogte van het budget

Het persoonlijk assistentiebudget is een ophoging van uw pgb tot maximaal € 304.328,- (bedrag 2020).

NB: Het maximumbedrag voor het budget voor persoonlijke assistentie (PAB) is in juli 2020 met 25% verhoogd. Die wijziging werkt terug vanaf 1 januari 2020. Is uw budget voor het jaar 2020 niet toereikend? Neem dan contact op met uw zorgkantoor.

Meer informatie over het persoonlijk assistentiebudget

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor of het Juiste Loket.