Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een zelfstandig bestuursorgaan die verschillende verzekeringen en voorzieningen beheert en uitvoert, waaronder het persoonsgebonden budget.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg inkopen voor uzelf of uw kind. De SVB beheert uw pgb. Ook regelt de SVB de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten die u met de hulpverleners heeft afgesloten.

Voor vragen over uw pgb en informatie over betalingen kunt u contact opnemen met de SVB.