Toeslag pgb-wooninitiatief

De toeslag voor een kleinschalig wooninitatief is een bedrag bovenop het pgb voor wooninitiatieven. De woontoeslag is bedoeld voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes. Het is niet bestemd voor bijvoorbeeld woonlasten, zoals huur.

Hoogte van de woontoeslag

Deze toeslag is € 4.652,- per jaar (bedrag 2021).

Voorwaarden voor de woontoeslag

Woont u in een wooninitiatief? U heeft recht op de toeslag als het wooninitiatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget.
  • de bewoners wonen volgens de gemeentelijke basisadministratie op één adres of op meer adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen.
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben.

U kunt dit nalezen in artikel 3.1.4 van het Besluit langdurige zorg.

Meer informatie over woontoeslag

Voor meer informatie kunt u bij uw zorgkantoor terecht. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Juiste Loket.