Verantwoord en doelmatig

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan thuis geleverd worden. Het zorgkantoor moet toetsen of dat verantwoord en doelmatig kan.

Verantwoord

Verantwoord wil zeggen: de situatie in huis is veilig. Er is bijvoorbeeld voldoende toezicht van mantelzorgers. En de zorg sluit goed aan bij de zorgbehoefte van de persoon.

Doelmatig

Doelmatig wil zeggen dat de benodigde zorg binnen het beschikbare budget georganiseerd kan worden. De hoogte van het budget is afhankelijk van het zorgprofiel dat is toegekend, zo nodig opgehoogd via een maatwerkregeling.