Verblijf

'Verblijf' is een opname in een zorginstelling. Een indicatie voor zorg kan met of zonder verblijf zijn. 

Zorg zonder verblijf

U woont zelfstandig. U heeft ondersteuning nodig in het dagelijks leven. Die ondersteuning krijgt u van uw gemeente en/of de thuiszorg (wijkverpleging). Bijvoorbeeld hulp bij douchen en aankleden. Of gaat overdag naar de dagbesteding, en u bent 's avonds thuis. Ook dat heet 'zorg zonder verblijf'.

Zorg met verblijf

U heeft veel zorg nodig. U kunt een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. Met die indicatie kunt u in een zorginstelling gaan wonen.

De zorginstelling geeft u alle zorg. Die zorg is gebaseerd op uw zorgprofiel: een omschrijving van de zorg die u nodig heeft.

Zorginstellingen zijn bijvoorbeeld:

  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • Instellingen voor visueel gehandicapten
  • Instellingen voor auditief gehandicapten
  • Verzorgingshuizen
  • Verpleeghuizen
  • Gezinsvervangend tehuizen

Welke zorg krijgt u in een zorginstelling?

Verblijf

U woont in de zorginstelling. Daarbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.

Medische zorg

Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.

Dagbesteding

Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap .

Vervoer naar de plek van behandeling

Zoals vervoer naar het ziekenhuis.

Hulpmiddelen

Denk aan een rolstoel of medicijnen.

Invulling van de zorg

Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

U heeft een indicatie voor zorg met verblijf, maar u woont thuis

Het kan zijn dat u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), maar toch thuis woont. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • U staat op een wachtlijst. U krijgt overbruggingszorg.
  • U heeft ervoor gekozen om thuis te blijven wonen. De zorginstelling komt bij u thuis en geeft u zorg.
  • U koopt zelf uw zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb).