Wonen in een zorginstelling

'Verblijf' is een opname in een zorginstelling. Om in een zorginstelling te wonen is meestal een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verschillende soorten zorginstellingen

Zorginstellingen zijn bijvoorbeeld:

  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • Instellingen voor visueel gehandicapten
  • Instellingen voor auditief gehandicapten
  • Verzorgingshuizen
  • Verpleeghuizen
  • Gezinsvervangend tehuizen

Welke zorg krijgt u in een Wlz-zorginstelling?

De zorginstelling geeft u alle zorg. Die zorg is gebaseerd op uw zorgprofiel: een omschrijving van de zorg die u nodig heeft.

Verblijf

U woont in de zorginstelling. Daarbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.

Medische zorg

Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.

Dagbesteding

Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap .

Vervoer naar de plek van behandeling

Zoals vervoer naar het ziekenhuis.

Hulpmiddelen

Denk aan een rolstoel of medicijnen.

Invulling van de zorg

Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

U heeft een indicatie voor zorg met verblijf, maar u woont thuis

Het kan zijn dat u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), maar toch thuis woont. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn: