Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet alleen met het openbaar vervoer naar school omdat hij of zij een ziekte of beperking heeft? Dan regelt uw gemeente misschien vervoer. Dit heet leerlingenvervoer. Lees over de voorwaarden.

Voor wie is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is voor kinderen:

  • met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • die ver van een speciale school wonen

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over leerlingenvervoer.

Waar vraag ik leerlingenvervoer aan?

U vraagt leerlingenvervoer aan bij uw gemeente.

Wanneer krijgt mijn kind leerlingenvervoer?

Er is een aantal voorwaarden voor leerlingenvervoer:

  • Uw kind gaat naar het basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs.
  • Uw kind bezoekt de school die het dichtstbij is.
  • De afstand tussen uw huis en de school is meestal meer dan 6 kilometer - uw gemeente bepaalt de minimale afstand.

Vraag uw gemeente naar de voorwaarden die voor u gelden.

Eigen bijdrage

Uw gemeente mag om een eigen bijdrage vragen. U betaalt niet altijd een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld als uw kind een beperking heeft en niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Welke mogelijkheden van leerlingenvervoer zijn er?

Gemeente bieden vaak één van de volgende mogelijkheden voor vervoer:

  • Uw kind - en eventueel een begeleider - krijgt een abonnement voor het openbaar vervoer.
  • U krijgt een vergoeding om uw kind op te halen en te brengen. Bijvoorbeeld als openbaar vervoer niet mogelijk is.
  • Uw gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden. Of vraag een cliëntondersteuner om advies.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.