Dagbesteding voor volwassenen

Wilt u uw dag nuttig invullen? En contact hebben met andere mensen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van dagbesteding. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorger(s).

Welke hulp schakel ik in?

In veel wijken vindt u activiteiten met vrijwilligers. Ook mensen met een beperking kunnen meedoen. Eventueel met extra persoonlijke begeleiding. Er bestaat ook speciale dagbesteding voor ouderen. Denk aan:

 • koffie-ochtenden in het buurthuis
 • gezamenlijke uitstapjes

Activiteitencentrum

Mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking of verstandelijke beperking kunnen ook terecht bij een activiteitencentrum. Een activiteitencentrum is meestal onderdeel van een instelling voor gehandicaptenzorg. Ook GGZ-instellingen bieden dagbesteding voor hun cliënten.

In een activiteitencentrum kunt u bijvoorbeeld:

 • knutselen
 • sporten
 • bloemschikken
 • toneelspelen
 • kaarsen maken
 • producten inpakken

U kunt ook begeleiding krijgen bij allerlei dagelijkse handelingen. Zoals:

 • boodschappen doen
 • met geld leren omgaan
 • met het openbaar vervoer (ov) reizen

Wilt u graag met dieren werken of in de tuin? Dan kunt u terecht op een zorgboerderij. Een zorgboerderij werkt niet samen met een instelling.

Wilt u graag werken? Dan kunt u ook gebruik maken van werk als dagbesteding.

Activiteiten voor ouderen

Specifieke activiteiten voor ouderen vindt u vaak bij zorginstellingen:

 • Sociale activiteiten met lichte begeleiding.
 • Gespecialiseerde dagbesteding met intensieve begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld voor iemand met dementie.
 • Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie.
 • Huiskamerprojecten bij een zorginstelling.
 • Dagopvang. Bijvoorbeeld samen koffie drinken, boodschappen doen en eten. Er is ook toezicht aanwezig.
 • Verzorging overdag: dagverzorging voor ouderen.

Hoe regel ik dagbesteding?

Dat hangt af van uw situatie:

 • Wilt u sociaal contact en bent u zelfstandig?
  Dan regelt uw gemeente dat vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). U hoeft hiervoor geen indicatie aan te vragen. Vraag uw gemeente om meer informatie.
   
 • Heeft u lichte verzorging en begeleiding nodig? En wilt u dagbesteding die precies past bij uw situatie? Dan is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo misschien iets voor u. Vraag uw gemeente om meer informatie.
   
 • Heeft u - of uw kind - 24 uur per dag zorg of toezicht nodig?
  Dagbesteding of verblijf op een zorgboerderij kan dan ook onderdeel zijn van zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt dan Wlz-zorg aanvragen.
   
 • Is de dagbesteding bedoeld om terug te keren naar werk (re-integratie)?
  Dan kunt u terecht bij UWV.

Vervoer: Uw zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.