Verstandelijke beperking

Mijn kind of naaste heeft een verstandeljke beperking

Het zorgaanbod in Nederland is groot. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar u moet zijn om zorg en ondersteuning te regelen. U vindt hier een overzicht van basis zorg en ondersteuning bij een verstandelijke beperking.

Informatie en advies

Hulp en voorzieningen thuis

Zorg organiseren

Vervoer en bewegen

Wonen