Woningaanpassingen

Aanpassingen van de woning vanwege een ziekte of beperking kunt u aanvragen bij uw gemeente. Woningaanpassingen worden vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dat geldt voor:

  • woningaanpassingen voor kinderen die jeugdhulp krijgen vanuit de Jeugdwet;
  • woningaanpassingen voor volwassenen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo;
  • woningaanpassingen voor kinderen en volwassenen die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en die thuis wonen.

Voorbeelden van woningaanpassingen

Voorbeelden van woningaanpassingen zijn: drempels weghalen, bredere deuren plaatsen, de keuken aanpassen en de badkamer aanpassen.

Eigen bijdrage

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor een woningaanpassing. Ook als de aanpassing nodig is voor een kind onder de 18 jaar.

Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Meer informatie over woningaanpassingen

Meer informatie over woningaanpassingen vindt u op Regelhulp.nl.