De Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook regelt de wet dat volwassenen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Officieel heet deze wet Wmo 2015. 

Melding bij de gemeente

Heeft u ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Dan kunt u dat melden bij het Wmo-loket of het wijkteam van uw gemeente. De gemeente zal uw situatie onderzoeken en met u bespreken.

Persoonlijk plan

U mag een persoonlijk plan indienen waarin u uw situatie omschrijft en aangeeft welke hulp of voorzieningen u nodig heeft. U moet het persoonlijk plan binnen een week na de melding indienen. Het is niet verplicht om een persoonlijk plan te maken.

Onderzoek van de gemeente naar uw situatie

De gemeente bekijkt:

  • uw persoonlijke situatie;
  • welke problemen u heeft;
  • wat nodig is om deze problemen op te lossen

Vervolgens onderzoekt de gemeente samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten. Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten doen medewerkers van een sociale wijkteam de gesprekken. Dit gesprek wordt vaak 'keukentafelgesprek' genoemd.

Hulp bij het gesprek met de gemeente

U kunt hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis.

Tips om het gesprek voor te bereiden:

  • Zorgverandert.nl: hulp om u voor te bereiden op een gesprek met de gemeente.
  • Mantelzorg.nl: tips voor mantelzorgers voor een keukentafelgesprek.

Meer informatie over de Wmo

Wmo-ondersteuning bij een hoog inkomen of vermogen

Als het nodig is, helpt de gemeente u om zelfstandig te kunnen leven. Ook als u een hoog inkomen of veel spaargeld heeft.