Zorgbeschrijving

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw zorgkantoor voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan moet u een zorgbeschrijving maken.

In de zorgbeschrijving staan afspraken met uw zorgverlener over de zorg die u ontvangt. Bijvoorbeeld: 

  • Welk soort zorg u krijgt, zoals begeleiding, verzorging of verpleging. 
  • Wanneer de zorgverlener bij u komt. 
  • Wat de zorgverlener precies doet. 
  • Wat het doel is van de zorg. 

Uw zorgkantoor geeft hierover meer informatie. 

Verschil met een zorgovereenkomst

De zorgbeschrijving is wat anders dan de zorgovereenkomst. De zorgovereenkomst is de arbeidsovereenkomst of opdracht aan uw zorgverlener. Daarin staat bijvoorbeeld hoe hoog het uurloon is en andere zakelijke afspraken. 

Zowel de zorgbeschrijving als de zorgovereenkomst maakt u samen met uw zorgverlener. 

  • De zorgbeschrijving stuurt u naar uw zorgkantoor. 
  • De zorgovereenkomst stuurt u naar de Sociale verzekeringsbank.