Zorginstituut

Zorginstituut Nederland (ZIN) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt.

Een van de taken van Zorginstituut Nederland is het uitvoeren van de financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg en op welke grondslag, wordt vastgesteld door het CIZ. Meer informatie over deze grondslagen vindt u bij het Zorginstituut.