Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor kinderen en volwassenen die langer dan een jaar verpleging of verzorging nodig hebben. Langdurige verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging) is opgenomen in het basispakket van de Zvw. Ook medisch noodzakelijke hulpmiddelen worden vergoed vanuit de Zvw. Ook voor palliatieve terminale zorg kunt u een pgb via de Zvw aanvragen.