Wetgeving over onvrijwillige zorg

Laatste wijziging: 12 augustus 2019

In 2018 zijn drie nieuwe wetten rond onvrijwillige zorg aangenomen door de Tweede Kamer. De wetten gaan op verschillende data in.

Ingangsdatum 1 januari 2019

De Wet forensische zorg voor mensen met een combinatie van beveiliging en behandeling/verpleging, bijvoorbeeld tbs. 

Ingangsdatum 1 januari 2020

  • De Wet verplichte GGZ voor mensen met een psychiatrische ziekte die te maken hebben met verplichte zorg. 
  • De Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met dementie die te maken hebben met onvrijwillige zorg.