29 januari Inspiratiebijeenkomst LVB+

Activiteitendata
-
Zwolle

Inspiratiebijeenkomst rond jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

In 2019 hebben professionals uit de domeinen zorg, jeugd, onderwijs, straf, sociaal, en werk en inkomen zich gezamenlijk verdiept in de behoeften van de kwetsbare groep kinderen en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Wanneer komt deze groep in aanraking met welk domein, wat hebben ze nodig en wordt altijd in deze behoefte voorzien?

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 29 januari 2020 worden de uitkomsten van deze verdieping worden gepresenteerd en zullen ervaringsdeskundigen hun verhaal doen.

Iconen van drie LVB-persona's