29 januari Inspiratiebijeenkomst LVB+

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zwolle

Brainz
Lübeckplein 68
Zwolle

Op 29 januari 2020 organiseert het programma OPaZ van VWS een inspiratiebijeenkomst rond het thema LVB+, waarbij de ‘+’ staat voor bijkomende problematiek, zoals verslaving, gedragsproblematiek of een justitieel dossier.

Behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking

In 2019 hebben professionals uit de domeinen zorg, jeugd, onderwijs, straf, sociaal, en werk en inkomen zich gezamenlijk verdiept in de behoeften van de kwetsbare groep kinderen en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Wanneer komt deze groep in aanraking met welk domein, wat hebben ze nodig en wordt altijd in deze behoefte voorzien?

De inspiratiebijeenkomst

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 29 januari 2020 bespreken we met elkaar de uitkomsten van deze verdieping, zullen ervaringsdeskundigen hun verhaal doen en delen we succesvolle initiatieven op het gebied van begeleiding van deze groep. Een meer gedetailleerd programma volgt later.

Deelname is gratis.

Aanmelding

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Aanmelden kan via het mailadres j.muskiet@minvws.nl.

Iconen van drie LVB-persona's