13 februari Transitiearena: Burgerinitiatieven

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Utrecht

Oudaen
Oudegracht 99
Utrecht

Op 13 februari 2020 organiseren programma OPaZ (VWS), Zorgvrijstaat en Movisie samen een bijeenkomst voor burgerinitiatieven. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar op zoek naar en in gesprek over de onderscheidende waarden van burgerinitiatieven en hoe de initiatieven zich verhouden tot de ‘formele’ wereld van zorg en ondersteuning. Je bent van harte welkom!

Burgerinitiatieven onderscheiden zich door verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in de wijk of dorp. Ze organiseren verbinding en leveren ondermeer diensten rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen. Omdat ze dichtbij de mensen staan en weten wat er nodig is, vormen de initiatieven een beweging die bijdraagt aan een verbindende, zorgzame samenleving. Dit is nodig omdat steeds meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van inwoners, ook de kwetsbare. En er ook steeds meer de wens is van inwoners om meer eigen regie te krijgen.

Programma

Wat zijn de waarden en uitgangspunten van burgerinitiatieven? Wat is belangrijk om in een wijk of buurt het verschil te kunnen maken? En hoe verhouden burgerinitiatieven zich tot de ‘formele’ wereld waar zorg en ondersteuning wordt aangeboden? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst op 13 februari. Wil je hier graag over meepraten en andere mensen ontmoeten die met dit onderwerp bezig zijn? Dan zien we je op 13 februari graag in Utrecht.

Transitiearena

Voor dit thema passen we de methodiek van de transitiearena’s toe. Dit is een gezamenlijk groeiproces waarin we oude en nieuwe waarden met elkaar verkennen in een open en veilige sfeer. Het is een zoektocht waarin ervaringen, tegenslagen en successen met elkaar gedeeld worden. De bijeenkomst van 13 februari is de eerste in een serie van drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden begeleid door Marjet van Houten, senior adviseur bij Movisie.

Voor wie

Burgerinitiatieven, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, koepelorganisaties en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Praktische informatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 februari van 14.00 tot 16.30 uur bij Oudean, Oudegracht 99 te Utrecht. Wil je erbij zijn? Aanmelden kan door een mail te sturen naar j.muskiet@minvws.nl.