27 februari Inspiratiebijeenkomst Passende zorg en educatie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht

De locatie ligt op ongeveer 10 minuten lopen vanaf het station Utrecht Centraal. Parkeren is mogelijk in onder andere parkeergarage Paardenveld.

Op donderdag 27 februari organiseren we een inspiratiebijeenkomst in het teken van maatwerk in zorg en educatie.

De bijeenkomst is een initiatief van Brilliant Future Kids, in samenwerking met OPaZ (programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod).

Ontmoeten en inspireren

De inspiratiebijeenkomst is bedoeld om elkaar te vinden in een alliantie van bestaande en nieuwe initiatieven om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te ontmoeten. Verschillende initiatieven vertellen hun succesverhalen en welke knelpunten zij tegenkwamen in de zoektocht naar passende zorg en educatie.

Voor wie?

Ouders, initiatiefnemers, professionals in jeugdzorg en onderwijs, medewerkers van zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, cliëntondersteuners, ondernemers en bedrijven uit de creatieve  en tech-industrie en al bestaande initiatieven en andere geïnteresseerden.

Programma/sprekers

15.00 – 17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

  • Tamara Miranda van Brilliant Future Kids vertelt over haar initiatief om kinderen tussen 12 en 23 jaar met autisme een plek te bieden om hun talent te ontwikkelen in samenwerking met professionals uit de creatieve industrie en mediawereld en ze te begeleiden naar een toekomst in de creatieve of tech-industrie.
  • Marieke Stolte vertelt over haar initiatief Linawijs voor kinderen die niet (volledig) naar school kunnen of ernstige problemen ervaren binnen het huidige onderwijs. De stichting wil de kinderen onderwijs aanbieden in een omgeving waar ze zich veilig voelen om tot leren te komen. Ze hebben een ontwikkelplek gerealiseerd met een geïntegreerd aanbod van onderwijs.
  • Sonja Toet en Annemie Spreij vertellen over Autismecentrum 2Play, een centrum voor kinderen met autisme. Centraal staan contact, communicatie, flexibiliteit en zelfredzaamheid.

We sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

Voorzitter: Hans Oosterkamp

Aanmelden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Je kunt je aanmelden bij Jasper Muskiet, j.muskiet@minvws.nl.

Persona Sem

OPaZ werkt aan de hand van persona's in de langdurige zorg. Deze bijeenkomst past bij persona Sem.

Sem kan goed leren. Vanwege zijn sociale beperking en zijn gevoeligheid voor prikkels is het regulier of speciaal onderwijs echter geen goede omgeving voor hem.

Lees meer over persona Sem

Het is even wat stil geweest rondom persona Sem. Hij is nog steeds op zoek naar een goede oplossing waarbij onderwijs en zorg het liefst in elkaars verlengde liggen.

Vorig jaar organiseerde OPaZ een werkbijeenkomst naar aanleiding van het rapport Leren van thuiszittersinitiatieven. Daarbij bleek de kracht van samen werken aan oplossingen en het uitwisselen van ervaringen. Op veler verzoek organiseren we daarom nu deze inspiratiebijeenkomst in het teken van maatwerk in zorg en educatie.