06 februari Werkbijeenkomst Goes: Impact van de IQ-test

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Goes, Zeeland

Theater De Mythe
Bleekveld 1
4461 DD Goes

Niet ieder kind ontwikkelt zich ‘volgens het boekje’. Juist bij die kinderen is vaak behoefte aan inzicht in de intelligentie. Daarvoor wordt een IQ-test afgenomen. De uitslag van die test is heel bepalend. Bijvoorbeeld voor het onderwijs en de zorg die het kind krijgt.

Bij kinderen met autisme die niet of weinig spreken, duidt de IQ-test vaak op een verstandelijke beperking. Ook als een speciale non-verbale IQ-test wordt gebruikt. Die uitslag roept nogal eens twijfel op. Ouders, leerkrachten of anderen hebben dan een heel ander beeld van het kind dan de IQ-test aangeeft.

Hoe betrouwbaar is de IQ-test in deze situaties? Welke impact heeft de test, niet alleen de uitslag maar ook de manier waarop hij afgenomen moet worden?

‘Ik weet dat het kind alles begrijpt wat ik vraag, maar door de manier waarop ik het moet vragen komt het er niet uit’ – Orthopedagoog

OPaZ organiseert op 6 februari 2020 in Goes een werkbijeenkomst over de impact van IQ-testen op kinderen en jongeren met autisme. Ouders, orthopedagogen, leerkrachten van regulier en speciaal onderwijs, zorgaanbieders, gemeenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De bijeenkomst is een mix van kennisdeling en samen onderzoeken hoe onderwijs en zorg beter aan kan sluiten op de capaciteiten van deze kinderen en jongeren.

Programma
Tijd                    
14.30  Inloop
15.00-15.10  Welkom
15.10-15.40 Biopsycholoog Martine Delfos: de impact van de IQ-test op een kind
15.40-16.00 Orthopedagogen Martine van Veen en Heleen Brand: ervaringen met de IQ-test in de praktijk
16.00-16.45 Werksessie: wat kan beter in kennis, houding, financiering en regelgeving?
16.45-17.00 Terugkoppeling en afsluiting
17.00-17.30 Napraten en borrel

Deelname is gratis. Maximaal 40 personen.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden bij Jasper Muskiet: j.muskiet@minvws.nl onder vermelding van Werkbijeenkomst in Goes. Graag horen we bij de aanmelding vanuit welke rol of belangstelling je deel wilt nemen (bijvoorbeeld ouder, orthopedagoog enzovoort).

OPaZ

Programma OPaZ van het ministerie van VWS werkt aan structurele maatregelen die de zoektocht naar passende zorg makkelijker maakt. Deze werkbijeenkomst is onderdeel van het praktijkinitatief ‘Het label is (mis)leidend’.