Gespreksfolder 'Rommelruimte'

Instrument voor (startende) kleinschalige zorginitiatieven om het gesprek met gemeente, zorgkantoor en/of andere organisaties te stroomlijnen, op zoek naar de benodigde ruimte in de regel passend bij het zorginitiatief.

Deze folder is voortgekomen uit het project 'Rommelruimte' van programma OPaZ.

Iconen van persona's