Overzicht van initiatieven voor thuiszitters

Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan terecht kunnen. Soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen. In het document staat een overzicht van thuiszittersinitiatieven door heel Nederland.

Versie 19 januari 2021