Aan de slag met inzichten en geleerde lessen

Waar we vanuit het programma OPaZ veel activiteiten in het land organiseerden, hebben we dat de afgelopen maanden uiteraard niet kunnen doen. Maar we hebben niet stil gezeten! Integendeel. De vrij abrupte ‘stop’ op fysieke ontmoetingen zorgde ervoor dat we versneld aan de slag gingen om onze inzichten en geleerde lessen uit de afgelopen periode te ordenen en structureren. Dit leverde interessante inzichten op.

Interessante inzichten

Digitale oplossingen in tijden van corona

Zorg in tijden van corona is een lastige zaak. Medewerkers kunnen niet te veel risico lopen, maar cliënten hebben juist extra aandacht nodig in deze periode. En niet alleen cliënten, iedereen heeft nu eigenlijk extra aandacht nodig. Het vergt een hoop creativiteit en flexibiliteit. Muziekcentrum Eiwerk, Wagterveld zorg en Mijnbuurtje.nl hebben hun organisaties opnieuw uitgevonden en hoewel ze allemaal het sociale aspect van hun werk missen, zijn er ook verrassende nieuwe situaties ontstaan.

We deelden via social media het artikel 'Digitale oplossingen in tijden van corona' waar we ingaan op de drie organisaties die ondanks de coronamaatregelen op verrassende wijze hun activiteiten hebben gecontinueerd.

Praktijkinitiatief Label misleidend

In een webinar gericht op het praktijkinitiatief ‘Label misleidend’ zijn twee presentaties gegeven over intelligentietesten en over hoe verborgen leerpotentie tot uiting te laten komen.

Kijk de webinar terug.

Anders denken, anders werken

Vorig jaar hebben we een publicatie uitgebracht met de pakkende titel ‘Anders denken, anders werken’. Op dit moment werken we hard aan een publicatie waarin we met praktische tips en inspirerende voorbeelden laten zien hoe dat anders denken en werken in de praktijk kan worden gebracht. In augustus verwachten we de publicatie te kunnen delen.

In de regio

Sinds 2019 zijn we meer ‘in de regio’ aan de slag gegaan. Dichter bij de plek waar de zorgvragen zich voordoen. Dichter bij de betrokkenen die aan de slag gaan met de vragen. De inzet van regionale coördinatoren en het organiseren van regionale / lokale leertrajecten is hier onder meer een invulling van geweest. De komende periode denken we na over wat de lessen en ervaringen betekenen voor de langere termijn.

Routewijzer

Soms is het ingewikkeld om de juiste informatie te vinden. Zeker als je situatie of vraag complex is. We willen het makkelijker maken. Maar we willen eerst nog meer weten! De ervaringen van cliënten, naasten en cliëntondersteuners in hun zoektocht naar informatie helpen daarbij. Dan gaat het niet alleen om informatie op websites, maar zeker ook om informatie over de gewenste hulp van professionals. Heb jij hier ervaring mee of ben je nauw bij dit thema betrokken? Vul dan de vragenlijst Routewijzer in. Met het invullen van de vragenlijst helpt u mee om de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning te verbeteren.