OPaZ in de regio

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) is een regionaal coördinator van programma OPaZ actief. Met de inzet van deze coördinatoren in de regio’s komen we dichterbij  de plek waar de zorgvragen zich voordoen, dichterbij bij de betrokkenen die aan de slag gaan met de vragen.

De regiocoördinatoren werken aan het probleemoplossend vermogen op lokaal en regionaal niveau – zodat bijvoorbeeld zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders met een ‘andere manier van denken en werken’ de complexe zorgvragen gezamenlijk kunnen oplossen.

Inspirerende netwerken

Op deze manieren bouwen ze aan netwerken van mensen die elkaar inspireren, die maatwerk nastreven, die samen de routes in de zoektocht naar passend zorgaanbod kennen en zo nodig vormen en daarvan met en van elkaar leren. Kortom: netwerken van mensen die weten wanneer ‘anders denken en anders werken’ nodig is.

Wie zijn de regionale coördinatoren?

Portretfoto's van de regiocoördinatoren van OPaZ: Liza Leijenhorst, Ellen Kemper, Maud Jonkhout en Eefje Klijberg

De vier regiocoördinatoren stellen zich voor:

Rol van de regionale coördinatoren

De coördinatoren hebben een informerende, faciliterende, signalerende en verbindende rol. Ze werken vanuit deze rollen samen met partijen die actief zijn in de regio’s bij het organiseren van zorg.

De coördinatoren:

  • werken aan inzicht in de routes en opschalingmogelijkheden in een regio, inclusief de witte vlekken en knelpunten hierin (onder meer inzichtelijk maken van de regionale opschalingstafels). Met de inzichten over routes en opschaling wordt voor cliënten en zorgprofessionals duidelijk waar zij terecht kunnen als zij er zelf niet uitkomen;
  • dragen bij aan oplossingen, bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen, inzicht te geven in taken en verantwoordelijkheden en door kennis te delen. Ze dragen het gedachtegoed van OPaZ actief uit;
  • denken mee en faciliteren bij vragen rond casuïstiek en delen hun geleerde lessen;
  • zoeken naar verschilmakers en verbinden deze met anderen in hun netwerk;
  • organiseren ontmoetingen zoals inspiratie- of werkbijeenkomsten;
  • dragen bij aan de leertrajecten actieonderzoek.

De regionale coördinatoren wisselen met elkaar kennis en inzichten uit. Ze ontdekken rode draden in de uitdagingen en gevonden oplossingsrichtingen.

Inzichten delen

Vanuit het programma OPaZ worden deze inzichten gedeeld:

  • met partijen binnen de regio;
  • met andere regionale teams (zoals die van jeugd en personen met verward gedrag).;
  • met beleidsmakers bij VWS, die de condities creëren waaronder de zorgprofessionals hun werk uitvoeren.

De inzichten worden onder meer via social media en deze website breed gedeeld.

Volg OPaZ op Twitter, Facebook en/of LinkedIn

Contact OPaZ

Heb je vragen over/aan de regio-coördinatoren? Neem contact op met OPaZ!