Wat is OPaZ?

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

OPaZ in een notendop

Sfeerfoto

In deze video wordt kort uitgelegd wat OPaZ is en doet.

Actuele informatie over OPaZ

Volg OPaZ op LinkedIn, Twitter of Facebook voor actuele informatie.

Persona's

OPaZ geeft de mensen om wie het gaat een gezicht met persona's. U vindt de persona's in het onderdeel Complexe zorgvragen van deze website.

Iconen van persona's

OPaZ stimuleert veranderingen in de praktijk

OPaZ faciliteert, signaleert en draagt bij aan veranderingen in de praktijk voor passende zorg. Dat doen we met:

De OPaZ-Denktank voedt het programma.

OPaZ in de regio (tot eind 2020)

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) was een regionaal coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt.

OPaZ-publicaties

Omslag 'Anders denken'

Anders denken, anders werken

'Anders denken, anders werken' beschrijft het gedachtengoed van OPaZ. 

Download Anders denken, anders werken

Omslag magazine De Verschilmakers, mei 2019

Magazine 'De Verschilmaker'

Magazine met verhalen van verschilmakers, over succesfactoren en oplossingen. Mensen die hun nek uitsteken en de zorg écht regelen maken vaak het verschil.

Download Magazine de Verschilmakers

Omslag magazine Actieonderzoek

Magazine Actieonderzoek

Verslag en resultaten van de verkorte opleiding tot actieonderzoek die het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Significant voor OPaZ organiseerde.

Download Magazine actieonderzoek

Rapporten en handreikingen

In de loop van het programma zijn verschillende rapporten opgeleverd.