Wat is OPaZ?

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

OPaZ in een notendop

OPaZ, Ondersteuning Passend Zorgaanbod

Een initiatief van het ministerie van VWS

Programma OPaZ zoekt structurele oplossingen die het vinden van passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Hoe?

Als iemand een complexe zorgvraag heeft is het niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Het complexe zit vaak niet zozeer bij degene met de zorgvraag, maar in de koppeling tussen de leefwereld en de systeemwereld van zorgverlener en financier. Complex!

Gelukkig lukt het vaak wel om passende zorg te vinden. Soms is de zoektocht lastiger. Wat dan helpt: betere informatie voor en begeleiding van de zorgvrager.

Maar soms loopt de zoektocht vast door:

 • knellende regels;
 • onduidelijkheid over financiering;
 • geen plekken beschikbaar;
 • niet gehoord worden;
 • opgelegde doelen en normen.

Dan is er gewoon geen passende zorg! Of vindt de een iets (wel passende zorg), maar de ander niet (echt geen passende zorg!). Geen passende zorg volgens de cliënt, maar wel volgens systeem. Voor deze situaties zoekt OPaZ naar structurele oplossingen om in de toekomst escalaties te voorkomen.

De leefwereld is hierbij het uitgangspunt. Of eigenlijk de vele leefwerelden die we een gezicht geven met persona’s.

We organiseren inspiratiebijeenkomsten met:

 • ministeries;
 • vrijwilligers;
 • zorgkantoren;
 • zorgaanbieders;
 • wijkteams;
 • mantelzorgers;
 • naasten;
 • kennisinstituten.

Waar mensen uit beide werelden elkaar vertellen over bestaande innovatieve vormen:

 • Instellingsplek aan huis
 • Persoonsvolgende zorg
 • Maatwerk
 • Ontwikkelplekken voor thuiszitters

En we doen workshops actieonderzoek. Waarin allerlei organisaties, samen met de mensen om wie het gaat, nieuwe oplossingen bedenken. En dat zijn vaak mooie oplossingen.

Voor Nora bijvoorbeeld, een kind dat 24 uur per dag zorg nodig heeft. Dit actieonderzoek heeft geleid tot een verkenning bij VWS naar deeltijdverblijf voor kinderen zoals Nora. Niet of thuis of in een instelling wonen, maar beide!

Wat hebben we geleerd?

 1. Er gebeurt al veel in kleine innovatieve zorgvormen. Geef die de ruimte om te groeien.
 2. Luister naar de cliënt en zoek oplossingen die bij de situatie passen.
 3. We kennen nu de kracht van ‘gewoon gaan doen’.

OPaZ, ondersteuning Passend Zorgaanbod. Meer informatie? Kijk op Informatielangdurigezorg.nl

Actuele informatie over OPaZ

Volg OPaZ op LinkedIn, Twitter of Facebook voor actuele informatie.

Persona's

OPaZ geeft de mensen om wie het gaat een gezicht met persona's. U vindt de persona's in het onderdeel Complexe zorgvragen van deze website.

Iconen van persona's

OPaZ in de regio

In iedere regio (noord, oost, zuid, west) is een regionaal coördinator van OPaZ actief die luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt.

OPaZ stimuleert veranderingen in de praktijk

OPaZ faciliteert, signaleert en draagt bij aan veranderingen in de praktijk voor passende zorg. Dat doen we met:

De OPaZ-Denktank voedt het programma.

OPaZ-publicaties

Omslag 'Anders denken'

Anders denken, anders werken

'Anders denken, anders werken' beschrijft het gedachtengoed van OPaZ. 

Download Anders denken, anders werken

Omslag magazine De Verschilmakers, mei 2019

Magazine 'De Verschilmaker'

Magazine met verhalen van verschilmakers, over succesfactoren en oplossingen. Mensen die hun nek uitsteken en de zorg écht regelen maken vaak het verschil.

Download Magazine de Verscjhilmakers

Omslag magazine Actieonderzoek

Magazine Actieonderzoek

Verslag en resultaten van de verkorte opleiding tot actieonderzoek die het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Significant voor OPaZ organiseerde.

Download Magazine actieonderzoek

Rapporten en handreikingen

In de loop van het programma zijn verschillende rapporten opgeleverd en praktische handreikingen ontwikkeld.