Overgangsrechten in de zorg

Bij de overgang van de AWBZ naar de nieuwe zorgwetten golden overgangsrechten voor iedereen met een geldige AWBZ-indicatie. De meeste overgangsrechten duurden tot 1 januari 2016. Voor een aantal vormen van de vroegere AWBZ-zorg geldt echter een langer overgangsrecht.

Overgangsrechten tot 1 januari 2018

Archief