Overgangsrecht ADL-assistentie

Laatste wijziging: 6 februari 2019

ADL-assistentie

Woonde u op 31 december 2014 en had u een AWBZ-indicatie voor ADL-assistentie? Dan houdt u recht op ADL-assistentie vanuit de Wlz zolang u in een ADL-woning woont. De aanvullende zorg valt buiten het overgangsrecht; hiervoor zijn uw gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk: 

  • Gemeente (Wmo): begeleiding buiten de ADL-woning, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, maaltijdvoorziening.
  • Zorgverzekeraar: bepaalde onderdelen van verpleging, en persoonlijke verzorging buiten de ADL-woning.

ADL-assistentie onder de Regeling Wlz-indiceerbaren

Woont u in een ADL-clusterwoning en krijgt u zorg op grond van de Regeling Wlz-indiceerbaren? Dan krijgt u alle zorg vanuit de Wlz, ook de aanvullende zorg buitenshuis. Uw zorg valt onder het Wlz-overgangsrecht (Regeling Wlz-indiceerbaren). Dit overgangsrecht stopt op 1 januari 2020

Aanbieders van ADL-clusterwoningen

ADL-assistentie in een ADL-clusterwoning is mogelijk bij drie zorgaanbieders: