Van AWBZ naar nieuwe zorgwetten (volwassenen)

Laatste wijziging: 17 februari 2018

Hieronder staat naar welke zorgwetten de vroegere AWBZ-indicaties voor volwassenen zijn overgegaan. Er is ook een overzicht voor jeugd.

Gebruikte afkortingen voor de grondslagen:
LG = Lichamelijke beperking
PG = Psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie)
VG = Verstandelijke beperking
ZG = Zintuiglijke beperking
PSY = Psychische aandoening
SOM =  Somatisch (lichamelijke aandoening)
 

1. Zorg thuis voor volwassenen (extramurale AWBZ-indicaties)

AWBZ-indicatie (tot 2015) In 2015 overgeheveld naar: Nieuwe indicaties bij: Zorgtoewijzing/pgb*:
Adl-assistentie Subsidieregeling Wlz CIZ Zorgkantoor
Begeleiding individueel Wmo Gemeente Gemeente
Begeleiding groep (dagbesteding) Wmo Gemeente Gemeente
Behandeling LG, PG, VG: Wlz CIZ Zorgkantoor
  ZG: Wlz Behandelaar Zorgverzekeraar
Tolkvoorziening Wmo Menzis Tolknet
Logeren PSY: Wmo** Gemeente Gemeente
Verzorging Zvw (wijkverpleging) Wijkverpleegkundige Zorgverzekeraar
  PSY en VG: Wmo Gemeente Gemeente
Verpleging Zvw (wijkverpleging) Wijkverpleegkundige Zorgverzekeraar
Palliatief terminale zorg Wlz of Zvw; zie PTZ    

* PGB is niet mogelijk bij behandeling
** Zie voor andere grondslagen: regeling Wlz-indiceerbaren

2. Zorgzwaartepakketten voor volwassenen (intramurale AWBZ-indicaties)

Tot en met 2014 werd zorg met verblijf vastgelegd in zorgzwaartepaketten (ZZP). Hieronder staat per zorgzwaartepakket voor volwassenen onder welke wet de zorg valt sinds 2015. Zie ook Van ZZP naar zorgprofiel voor de namen van zorgprofielen. 

 

Verpleging en verzorging (V&V) voor volwassenen

ZZP Woonsituatie Keuze Vanaf 2015
V&V 1-3  Zelfstandig met ZZP Thuis blijven Wmo en Zvw
    Naar instelling Wlz 
  In zorginstelling   Wlz 
  Kleinschalig wonen   Wlz
V&V 4-8 Zelfstandig met ZZP   Wlz 
  In zorginstelling   Wlz  
  Kleinschalig wonen   Wlz
V&V 9 In zorginstelling   Wlz  
V&V 10 In zorginstelling   Wlz

 

Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) voor volwassenen

ZZP Woonsituatie Keuze Vanaf 2015
VG 1-2 Zelfstandig met ZZP Thuis blijven Wmo en Zvw
    Naar instelling Wlz 
  In zorginstelling   Wlz
  Kleinschalig wonen   Wlz
VG 3-8 Zelfstandig met ZZP   Wlz
  In zorginstelling   Wlz
  Kleinschalig wonen   Wlz
LVG 1-5 Zelfstandig   Wlz (beperkte geldigsheidsduur)
  In zorginstelling   Wlz (beperkte geldigsheidsduur)
SGLVG 1 In zorginstelling   Wlz (nieuwe indicaties vanaf 2015: maximaal 3 jaar)

 

Lichamelijk gehandicaptenzorg (LG) voor volwassenen

ZZP Woonsituatie Keuze Vanaf 2015
LG 1 Zelfstandig met ZZP Thuis blijven Wmo en Zvw
    Naar instelling  Wlz
  In zorginstelling   Wlz
  Kleinschalig wonen   Wlz 
LG 2 Zelfstandig met ZZP   Wlz 
  In zorginstelling   Wlz
LG 3 Zelfstandig met ZZP Thuis blijven Wmo en Zvw
    Naar instelling Wlz
  In zorginstelling   Wlz
LG 4-7 Zelfstandig met ZZP   Wlz 
  In zorginstelling   Wlz
  Kleinschalig wonen   Wlz

 

Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) voor volwassenen

ZZP Woonsituatie Keuze Vanaf 2015
ZG 1 Zelfstandig met ZZP Thuis blijven Wmo en Zvw
    Naar instelling Wlz
  In zorginstelling   Wlz 
  Kleinschalig wonen   Wlz
ZG 2-5 Zelfstandig met ZZP   Wlz
  In zorginstelling   Wlz 
  Kleinschalig wonen   Wlz

 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen

ZZP Woonsituatie   Vanaf 2015
GGZ B  In zorginstelling   Wlz (indicatie is beperkt geldig)
GGZ C Beschermd wonen Maximaal 5 jaar overgangsrecht Wmo